Visa Việt Nam

Những người nước ngoài nếu muốn nhập cảnh vào đất nước Việt Nam thì phải có thì phải có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam. Ngoại trừ một số khách du lịch được miễn thị thực nhập cảnh theo quy định. Thủ tục nhập cảnh được cấp tại cơ quan đại diện ngoại giao […]

Xem thêm