Miễn thị thực visa

Bạn là công dân Việt Nam những hiện đang định cư ở nước ngoài hay là những người nước ngoài có vợ, chồng hay con là người mang quốc tịch Việt Nam đang có ý định làm thủ tục miễn thị thực 5 năm. Nhưng bạn vẫn chưa biết những thông tin thủ tục giấy […]

Xem thêm